เขาค้อเนเจอร์วิวรีสอร์ท 92 หมู่บ้านปัญญาดี  หมู่ 5  ต.เขาค้อ   อ.เขาค้อ  จ.เfพชรบูรณ์
เรือนรจนา 1-4 Tel.081-7070727,089-8561630 E-mail : rodjana.lnw@gmail.com